"توشه ی مهر"

همچون سال گذشته، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به دنبال جمع آوری کمک برای تهیۀ بسته های لوازم مورد نیاز دانش آموزان نیازمند هستیم و نام این کمپین را "توشۀ مِهر" گذاشته ایم.

721,200 تومان
5,000,000 تومان
20 روز مانده
%14

درباره کمپین :

"توشه مهر" کمپین تهیۀ 100 بسته لوازم التحریر برای 100 دانش آموز مستعد اما باتوان مالی کم می باشد که توسط گروه "سبک زندگی مشتی" در فاندوران برای سال دوم ایجاد شده است. امید است همچون سال گذشته بتوانیم حامی بیش از این تعداد دانش آموز باشیم .

هزینه کمپین:

قیمت پیشنهادی بسته با توجه به فاکتور استعلامی از فروشنده می باشد که در ذیل آمده است و عکس های مرتبط با محتویات بسته را نیز می توانید ببینید. طبق بررسی های صورت گرفته، هزینۀ تهیۀ هر بسته که شامل مداد مشکی و قرمز، مداد رنگی، جامدادی، مداد تراش، پاک کن، لیوان آبخوری، دفتر مشق، دفتر نقاشی، و یک عدد کوله پشتی می باشد، 50000 تومان برآورد شده است و قرار بر آن است که این بسته ها بین دانش آموزان نیازمند شناسایی شده توزیع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"سبک زندگی مشتی" نام گروهی است خودجوش که با هدف ترویج سبک زندگی ایده آل و توسعۀ اخلاق شهروندی ایجاد شده است. با همکاری اعضای این گروه که عموما از قشر تحصیل کردۀ جامعه می باشند، لیستی از خصوصیات یک "شهروند مشتی" تهیه شده است که یکی از مهمترین این ویژگیها "دستگیری و کمک مادی و معنوی به افراد نیازمند" ذکر شده است. در همین راستا، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به دنبال جمع آوری کمک برای تهیۀ بسته های لوازم مورد نیاز دانش آموزان نیازمند هستیم و نام این کمپین را "توشۀ مِهر" گذاشته ایم.

18 مرداد 1396
شروع پروژه

برای کامنت گذاشتن باید ثبت نام یا ورودکنید
30 مرداد 1396
150,000تومان
25 مرداد 1396
50,000تومان
25 مرداد 1396
20,000تومان
100تومان
100تومان
21 مرداد 1396
50,000تومان
1,000تومان
19 مرداد 1396
50,000تومان
19 مرداد 1396
50,000تومان
19 مرداد 1396
300,000تومان

پاداش ها

بدون پاداش حمایت می کنم
این پاداش را انتخاب می کنم.
20,000 تومان

فقط می خوام حمایت کنم

این پاداش را انتخاب می کنم.
50,000 تومان

شما به یک دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید

این پاداش را انتخاب می کنم.
100,000 تومان

شما به دو دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید

این پاداش را انتخاب می کنم.
150,000 تومان

شما به سه دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید