نام نام خانوادگی:
سید یاسر بنی هاشمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

توشۀ مهر

سید یاسر بنی هاشمی

با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به دنبال جمع آوری کم...

"توشه ی مهر"

سید یاسر بنی هاشمی

همچون سال گذشته، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توشۀ مهر 7 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
2 توشۀ مهر 10 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 100000+ تومان
3 توشۀ مهر 16 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 250000+ تومان
4 توشۀ مهر 20 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
5 توشۀ مهر 21 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
6 "توشه ی مهر" 19 مرداد 1396 شما به یک دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 50000+ تومان