محتوای تفاهم‌نامه فاندوران و سرپرست پروژه

 

زمانی که یک پروژه در فاندوران پذیرفته شد، تفاهم‌نامه‌ای بین فاندوران و سرپرست پروژه امضا می‌شود. علاوه بر شرایط پذیرفته شده در هنگام ثبت‌نام در سایت، موارد زیر در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است:

ماده 1 - خدمات فاندوران

 1. فاندوران متعهد است پروژه طرف دوم را تا رسیدن زمان انقضای آن در صفحات قابل دسترس کاربران قراردهد.
 2. فاندوران امکان سرمایه‌گذاری و جذب حمایت را برای پروژه طرف دوم فراهم کرده و در صورت ارائه مستندات توافق شده توسط سرپرست پروژه، متعهد است مبالغ موافقت شده را طبق زمان‌بندی تحویل دهد.

ماده 2- تعهدات سرپرست پروژه

 1. سرپرست پروژه متعهد است از هر کاری که حقوق دیگران را ضایع کند یا مخالف قانون باشد یا برخلاف تعهدات و قراردادهای قانونی آن‌هاست پرهیز کند.
 2. سرپرست پروژه متعهد است مطالبی که می‌داند واقعیت ندارد یا گمراه‌کننده و فریبنده است منتشر نکند.
 3. سرپرست پروژه باید از ارائه پاداش‌های ممنوع خودداری کند و هیچگاه در کمپین‌ها پاداش‌هایی که خلاف قوانین فاندوران و قوانین جمهوری اسلامی است ارائه نکند. این موضوع هم شامل کالا و هم خدمات می‌شود.
 4. سرپرست پروژه نباید به هر نحوی به کسی تعدی کند و عملی انجام دهد که باعث توهین، بی‌احترامی، آزار، زیان و تعدی به حریم شخصی کسی شود.
 5. سرپرست پروژه متعهد است از اطلاعات شخصی کاربران سوء استفاده نکند. زمانی که پروژه موفق به جذب سرمایه می‌شود، بخشی از اطلاعات شخصی پشتیبانان شامل آدرس پستی، ایمیل و شماره موبایل در اختیار صاحب طرح قرار می‌گیرد تا پاداش‌ها را در اختیارشان قرار دهد. سرپرست پروژه نباید به هیچ وجه از این اطلاعات برای مقاصد دیگر استفاده کند.
 6. زمانی که پروژه‌ای موفق به جذب سرمایه می‌شود، سرپرست پروژه باید پروژه را تا پایان اجرا کند و پاداش‌ همه‌ی پشتیبانان را تحویل دهد. در طول این فرایند سرپرست پروژه متعهد به تلاش مضاعف، ارتباطات صادقانه و فداکاری بالا برای تکمیل پروژه است.

ماده 3 پرداخت

 1. فاندوران موظف است پس از کسر کارمزد توافق شده، سهم سرپرست پروژه را بر اساس زمان‌بندی مشخص شده و یک هفته پس از دریافت گزارش‌ها و موارد تحویلی پرداخت کند.
 2. سرپرست پروژه موظف است یک هفته قبل از موعد هر پرداخت گزارش‌ها و موارد تحویلی ذکر شده آن مرحله که در صورت پروژه نوشته شده و به پیوست تفاهم‌نامه آمده را تحویل دهد.
 3. طرف دوم برای دریافت وجه هر مرحله باید ضمانت توافق شده را به طرف اول تحویل دهد.

ماده 4 شکست پروژه

 1. ممکن است سرپرست پروژه نتواند آن را تکمیل کند و پاداش‌ها را تحویل دهد. برای جبران آن، در ابتدا باید راه دیگری برای اجرای پروژه به بهترین صورت ممکن بیابد. در این وضعیت تنها با اجرای تمام اقدامات زیر است که عدم موفقیت سرپرست پروژه قابل توجیه است:
 • با به‌روزرسانی صفحه‌ی کمپین خود روند پیشرفت کار، چگونگی مصرف سرمایه و چیزی که مانع اجرای پروژه طبق زمان‌بندی شده را توضیح دهد.
 • با پشتکار و اعتماد کامل پروژه را به بهترین صورتی که امکان‌پذیر است به پایان برساند و برنامه‌ی زمانی جدید را به اطلاع پشتیبانان برساند.
 • ثابت کند که از سرمایه به درستی استفاده کرده است و تمام تلاش خود را برای اجرای پروژه کرده است.
 • صداقت داشته باشد و در ارتباط با پشتیبانان هیچ اطلاعات نادرستی را به آنان منتقل نکند.
 • سرمایه‌ی باقی مانده را بین پشتیبانان به نسبت مشارکتشان در پروژه تقسیم کند یا به آن‌ها توضیح دهد که این پول چه طور در پروژه‌ای دیگر مصرف خواهد شد.

ماده 5 فسخ و جرایم

 1. چنانچه هر یک از طرفین تفاهم‌نامه، قبل از پایان مدت سرمایه‌پذیری تمایل به خاتمه همکاری را داشته باشد، مراتب را بصورت کتبی حداقل از یک ماه قبل به طرف دیگر اعلام خواهد نمود. (در هر صورت در طی مدت زمان مذکور همکاری، طبق تعهدات طرفین ادامه خواهد داشت.)
 2. چنانچه اطلاع رسانی جهت توقف فروش و اجرا پس از مدت زمان سه روز از تاریخ عقد قرارداد اعلام گردد، هزینه دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان فاندوران به حساب ایشان واریز می‌شود.
 3. چنانچه شریک تجاری کلیه توافقات خود در ضوابط و شرایط فاندوران را رعایت ننماید، تفاهم‌نامه همکاری از طرف فاندوران بصورت یک جانبه فسخ می‌گردد.
   

ماده 6 قرارداد

 1. مفاد قرارداد پس از امضای طرفین لازم‌الاجرا بوده و منوط به تحقق هیچ شرط دیگری نمی‌باشد. این قرارداد در 7 ماده و در سه صفحه و در دو نسخه تنظیم و مبادله گردیده است. هر دو نسخه معتبر و مورد عمل می‌باشد.

ماده 7 قانون

 1.  موافقتنامه براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.