کاربرد راحت برای سرپرست پروژه و پشتیبان

برای پشتیبانی از پروژه‌ها کافیست در فاندوران ثبت نام و اطلاعات خود را تکمیل کنید. بعد از این برای پشتیبانی از یک پروژه فقط مراحل پرداخت بانکی لازم است. برای ثبت پروژه و طراحی کمپین هم به هیچ مهارت برنامه نویسی نیاز ندارید. کافیست جزئیات پروژه را به خوبی توضیح بدهید و محتوای مناسب مانند متن، عکس و ویدئو برای طراحی صفحه خود داشته باشید. محتوا را  طبق راهنمایی‌های گفته شده، در سایت قرار دهید و در نهایت یک صفحه جذاب و غنی برای جذب پشتیبان‌ها خواهید داشت.