موسسه طنین طبیعت تیرگان
tanin-tabiat

موسسه طنین طبیعت تیرگان

سرمای زمستان جستجوی غذا را برای حیات وحش به ویژه در مناطق کوهستانی دشوار کرده است. این معضل در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق نیز به واسطه شدت بارش برف و برودت هوا مشهود بوده و کمک به حیات وحش را ضروری کرده است.

پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق 40 سال پیش عنوان سرنگیتی ایران را داشت و اصلی ترین زیستگاه یوز محسوب می شد. با این حال اتفاقات رخ داده در سال های بعد  بر کشتار وسیع حیات وحش در این منطقه را به همراه داشت و امنیت آن برای گونه های جانوری با چالش جدی مواجه کرد.در کنار عوامل انسانی، خوش ییلاق به واسطه مناطق کوهستانی در زمستان ها با مشکل فقدان امنیت غذایی برای حیات وحش نیز مواجه است و همین امر می تواند حیات نیمه جان این گونه ها را نیز با معضل جدی روبر کند. از این روست که این کمپین درصدد است ضمن یادآوری مجدد خوش ییلاق در ذهن دوستداران حیات وحش، گام کوچکی برای احیای آن بردارد. 

 

پروژه‌ها
توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق

توزیع علوفه در پناهگاه حی...

توزیع علوفه برای حیات وحش در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق