حمایت آزاد
کتاب چاپی

اولین نفری باشید که به محض انتشار کتاب فین‌تک آن را دریافت می‌کنید.

  • نامحدود مانده
  • 40 حمایت شده
  کتاب چاپی

  10 جلد کتاب فین‌تک

   • نامحدود مانده
   • 0 حمایت شده
   کتاب چاپی

   25 جلد «کتاب فین‌تک»؛ دعوت به کارگاه کتاب فین‌تک در کافه آی‌تی

    • نامحدود مانده
    • 0 حمایت شده
    حامی نقره‌ای

    50 جلد «کتاب فین‌تک»؛ درج لوگو در داخل کتاب و در بخش حامیان؛ دعوت به حضور در کارگاه «کتاب فین‌تک» در کافه آی‌تی

     • 20 مانده
     • 0 حمایت شده
     حامی طلایی

     100 جلد «کتاب فین‌تک»؛ درج لوگو در پشت کتاب و داخل کتاب؛ دعوت به کارگاه فین‌تک در کافه آی‌‌تی

      • 9 مانده
      • 1 حمایت شده
      حامی پلاتین

      200 جلد «کتاب فین‌تک»؛ درج لوگو در پشت جلد کتاب و داخل آن و یک صفحه یادداشت در کتاب؛ دعوت به حضور در «کارگاه فین‌تک» در کافه آی‌تی

       • 5 مانده
       • 0 حمایت شده

       کتاب فین‌‌تک

       شبکه راه پرداخت

       انتشارات معتبر وایلی آوریل 2016 کتاب فین‌تک را منتشر کرد که...