حمایت آزاد
گزارش هفتگی

ما بصورت هفتگی با توجه به هزینه ای که دریافت کردیم گزارش هفتگی آن را در سایت قرار می دهیم.

  • نامحدود مانده
  • 2 حمایت شده
  تهیه مواد غذایی

  برای خانواده های که فردی با بیماری پروانه ای در میانشان است غذا و میوه تهیه می کنیم

   • نامحدود مانده
   • 1 حمایت شده
   پانسمان

   این مبلغ صرف خرید پانسمان می شود.

    • نامحدود مانده
    • 7 حمایت شده
    ملزومات زندگی

    این مبلغ صرف خرید و تهیه ملزومات زندگی این افراد , لوازم منزل و ... می شود.

     • نامحدود مانده
     • 2 حمایت شده
     تهیه دارو

     این مبلغ صرف خرید دارو برای این افراد می شود.

      • نامحدود مانده
      • 0 حمایت شده

      پروانه ها به پرواز درآمدند

      مجموعه مردم نهاد صدف

      بیماری پروانه ای نوعی بیماری ژنتیکی است که درمانی ندارد ولی...