حمایت آزاد
آتیش زدم به مالم

یک عدد بازی گوهرنشان با تخفیف ویژه + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

  • 0 مانده
  • 20 حمایت شده
  صف یه دونه‌ای

  یک عدد بازی گوهرنشان + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

   • 285 مانده
   • 15 حمایت شده
   دوگانه بابرکا (کوه نور)

   یک عدد بازی گوهرنشان + یک عدد بازی کوه نور + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی گوهرنشان + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

    • 145 مانده
    • 5 حمایت شده
    بسته 2 تایی

    2 عدد بازی گوهرنشان + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

     • 150 مانده
     • 0 حمایت شده
     دوگانه بابرکا (ژرفاب)

     یک عدد بازی گوهرنشان + یک عدد بازی ژرفاب + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی گوهرنشان + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

      • 150 مانده
      • 0 حمایت شده
      سه‌گانه بابرکا

      یک عدد بازی گوهرنشان + یک عدد بازی ژرفاب + یک عدد بازی کوه نور + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی گوهرنشان + درج نام به عنوان حامی در سایت (ارسال تهران رایگان)

       • 130 مانده
       • 20 حمایت شده
       بسته 3 تایی

       3 عدد بازی گوهرنشان + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

        • 50 مانده
        • 0 حمایت شده
        بسته 5 تایی

        5 عدد بازی گوهرنشان + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی (ارسال تهران رایگان)

         • 50 مانده
         • 0 حمایت شده
         بسته 10 تایی

         10 عدد بازی گوهرنشان + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی + درج نام و معرفی فروشگاه در دفترچه و سایت (ارسال تهران رایگان)

          • 30 مانده
          • 0 حمایت شده
          5 تا سه‌گانه بابرکا

          5 عدد بازی گوهرنشان + 5 عدد بازی ژرفاب + 5 عدد بازی کوه نور + دفترچه تمام رنگی معرفی نقاشی‌های موجود در بازی گوهرنشان + درج نام به عنوان حامی در سایت + درج نام و معرفی فروشگاه در دفترچه و سایت (ارسال تهران رایگان)

           • 10 مانده
           • 0 حمایت شده
           بسته 20 تایی

           20 عدد بازی گوهرنشان + درج نام به عنوان حامی در سایت بازی + درج نام و معرفی فروشگاه در دفترچه و سایت (ارسال تهران رایگان)

            • 40 مانده
            • 0 حمایت شده
            بسته 100 تایی

            100 عدد بازی گوهرنشان + درج نام و لوگو در دفترچه بازی گوهرنشان + درج نام و لوگو به عنوان حامی ویژه بازی گوهرنشان در سایت بازی

             • 5 مانده
             • 0 حمایت شده
             حامی ویژه گوهر نشان

             100 عدد بازی گوهرنشان + درج لوگو در جعبه بازی گوهرنشان + نامگذاری یکی از کارت های موزه به نام حامی ویژه + درج نام و لوگو در دفترچه بازی گوهرنشان + درج نام و لوگو به عنوان حامی ویژه بازی گوهرنشان در سایت بازی

              • 2 مانده
              • 0 حمایت شده

              بازی گوهرنشان

              محمدمهدی جهانی

              گوهرنشان یه بازی فکری، دورهمی و رومیزیه. «جواهرات و سرمایه ج...