حمایت آزاد
1سبد محصولات مزرعه

1 سبد 5 کیلویی از انواع محصولات سالم مزرعه به ارزش27000 تومان

  • 28 مانده
  • 2 حمایت شده
  19,000 تومان
  1سبد محصولات مزرعه با بسته بندی هدیه

  یک سبد محصولات سالم مزرعه به وزن تقریبی 10 کیلوگرم با بسته بندی هدیه برای کسی که دوستش دارید به ارزش 60 هزارتومان

   • 19 مانده
   • 1 حمایت شده
   39,000 تومان
   کارت شهروند کشاورزی

   کارت شهروند کشاورزی و عضویت 1 ساله مزرعه رومرز و دریافت 3 سبد محصولات سالم مزرعه به وزن تقریبی هر سبد 10 کیلوگرم و ارزش 117 هزار تومان

    • 99 مانده
    • 1 حمایت شده
    79,000 تومان
    لوح سپاس حامی شهروند کشاورزی

    1 لوح سپاس به همراه کارت شهروند کشاورزی و عضویت 1ساله مزرعه رومرز به همراه 30 سبد محصولات سالم مزرعه به وزن تقریبی هر سبد 10 کیلو گرم و ارزش تقریبی هر سبد 39 هزار تومان و 1 سبد محصولات سالم مزرعه با بسته بندی خاص هدیه به وزن تقریبی 10 کیلوگرم و ارزش 60 هزار تومان

     • 10 مانده
     • 0 حمایت شده
     790,000 تومان
     تندیس فرشته حامی شهروند کشاورزی

     تندیس فرشته حامی به همراه 1 لوح سپاس وکارت شهروند کشاورزی و 1سال عضویت مزرعه شهروند کشاورزی رومرز به همراه 30 سبد از محصولات سالم مزرعه رومرز به وزن تقریبی هر سبد 10 کیلو گرم و ارزش هر سبد 39 هزار تومان و 30 سبد محصولات سالم مزرعه رومرز با بسته بندی هدیه خاص به وزن تقریبی هر سبد 10 کیلوگرم و ارزش تقریبی هر سبد 60 هزار تومان و 1 سبد از مرغوب ترین محصولات کشاورزی ایرانی با بسته بندی هدیه خاص به وزن تقریبی 10 کیلوگرم و ارزش 500 هزار تومان و یک عکس یادبود به همراه تیم استارت آپ ایران هاروست و عوامل اجرایی اولین مزرعه شهروند کشاورزی ایران

      • 2 مانده
      • 0 حمایت شده
      7,900,000 تومان

      مزرعه شهروند کشاورزی

      ایران هاروست

      با توجه به کمبود آب، سودجویی دلالان، کیفیت پایین محصولات کشا...