حمایت آزاد
فرستادن پیام تشکر

  • نامحدود مانده
  • 0 حمایت شده
  15,000 تومان
  مشارکت و دعوت به دیدن نمایش

   • نامحدود مانده
   • 1 حمایت شده
   25,000 تومان
   رساندن یک پرس غذا به دست یک کارتن خواب

    • نامحدود مانده
    • 2 حمایت شده
    50,000 تومان
    رساندن دو پرس غذا به دست دوکارتن خواب

     • نامحدود مانده
     • 0 حمایت شده
     75,000 تومان
     رساندن 3 پرس غذا به دست 3 کارتن خواب

      • نامحدود مانده
      • 1 حمایت شده
      100,000 تومان

      مهمان شهر

      پریسا شاهی

      در پرفورمنس "مهمان شهر" که به مناسبت روز جهانی بی خانمانی وه...