حمایت آزاد
مدال حمایت از نوع هفتم

گزارش‌های ما رو با هر مقدار حمایتی دریافت خواهید کرد.

  • نامحدود مانده
  • 23 حمایت شده
  10,000 تومان
  مدال حمایت از نوع ششم

  اسم شما در گزارش پروژه به عنوان حامی ثبت و منتشر می‌شه.

   • نامحدود مانده
   • 19 حمایت شده
   50,000 تومان
   مدال حمایت از نوع پنجم

   شما با این میزان کمک امکان فروش مستقیم برای یک زن را فراهم می‌کنید. علاوه بر درج اسم، تقدیرنامه رسمی الکترونیکی از سازمان دریافت می‌کنید.

    • نامحدود مانده
    • 7 حمایت شده
    125,000 تومان
    مدال حمایت از نوع چهارم

    شما با این میزان کمک امکان فروش مستقیم برای 2 زن را فراهم می‌کنید. علاوه بر تمام موارد قبلی، اسم شما در بخش "داستان ما"ی سایت به عنوان همراه دستادست ثبت می‌شه.

     • نامحدود مانده
     • 8 حمایت شده
     250,000 تومان
     مدال حمایت از نوع سوم

     شما با این میزان کمک امکان فروش مستقیم برای 4 زن را فراهم می‌کنید. علاوه بر تمام موارد قبلی، اسم شما به دیوار فروشگاه ما نصب می‌شه.

      • نامحدود مانده
      • 5 حمایت شده
      500,000 تومان
      مدال حمایت از نوع دوم

      شما با این میزان کمک امکان فروش مستقیم برای 8 زن را فراهم می‌کنید. علاوه بر تمام موارد قبلی، مشاور اجرایی پروژه هم خواهید بود.

       • نامحدود مانده
       • 5 حمایت شده
       1,000,000 تومان
       مدال حمایت از نوع اول

       شما با این میزان کمک امکان فروش مستقیم برای 80 زن را فراهم می‌کنید. علاوه بر تمام موارد قبلی، نام شما به عنوان حامی ویژه دستادست در پوسترهای مرتبط با تمام ایونت‌های یک سال آینده دستادست درج می‌شه. همین‌طور لوگوی شما بیرون فروشگاه سیار ما نصب می‌شه.

        • 5 مانده
        • 0 حمایت شده
        10,000,000 تومان

        ماموریت ممکن

        موسسه دستادست

        با هم به 400 زن از نقاط مختلف کشور کمک می‌کنیم تا فروشگاهی ب...