حمایت آزاد
25% تخفیف

یک دوره (قیمت یک مجموعه 24 جلدی 60000 تومان است.)

  • 500 مانده
  • 0 حمایت شده
  45,000 تومان
  اهدا یک مجموعه به مدرسه

  یک مجموعه 24 جلدی از طرف شما به یکی از مدارس ارسال خواهد شد.

   • 100 مانده
   • 0 حمایت شده
   45,000 تومان
   30% تخفیف

   برای 10 دوره (قیمت یک مجموعه 24 جلدی 60000 تومان است.)

    • 200 مانده
    • 0 حمایت شده
    420,000 تومان
    اهدا پنج مجموعه به مدرسه

    10 مجموعه 24 جلدی از طرف شما به مدارس برای استفاده دانش آموزان اهدا خواهد شد.

     • 100 مانده
     • 0 حمایت شده
     420,000 تومان
     35% تخفیف

     برای 30 دوره (قیمت یک مجموعه 24 جلدی 60000 تومان است.)

      • 200 مانده
      • 0 حمایت شده
      1,170,000 تومان
      40% تخفیف

      برای 50 دوره (قیمت یک مجموعه 24 جلدی 60000 تومان است.)

       • 200 مانده
       • 0 حمایت شده
       1,800,000 تومان
       50% تخفیف

       برای 100 دوره (قیمت یک مجموعه 24 جلدی 60000 تومان است.

        • 100 مانده
        • 0 حمایت شده
        3,000,000 تومان

        جلوه های محیط زیست سرزمین من

        دکتر حمید سفیدگر شهانقی

        انتشار مجموعه کتابی که با استفاده از کارشناسان محیط زیست، مف...