حمایت آزاد

  • نامحدود مانده
  • 100 حمایت شده
  10,000 تومان

   • نامحدود مانده
   • 33 حمایت شده
   100,000 تومان

    • نامحدود مانده
    • 4 حمایت شده
    500,000 تومان
    حمایت ویژه

     • نامحدود مانده
     • 4 حمایت شده
     1,000,000 تومان

     "التیامی برای کرمانشاه"

     خیریه دانشجویی التیام

     پویشی برای حمایت از هموطنان ساکن مناطق زلزله زده در استان کر...