حمایت آزاد
دست‌رسی به تمام خلاصه کتاب‌ها برای دو هفته

  • نامحدود مانده
  • 4 حمایت شده
  1,000 تومان
  دست‌رسی به تمام خلاصه کتاب‌ها برای دو ماه

   • نامحدود مانده
   • 2 حمایت شده
   4,000 تومان
   دست‌رسی به تمام خلاصه کتاب‌ها برای شش ماه

   بعد از افتتاح سایت و اپلیکیشن، آدرس ایمیلی که با وارد کردن آن در پروژه مشارکت داشته‌اید، یک حساب کاربری با دست‌رسی شش‌ماهه به تمام کتاب‌ها خواهد داشت. اشتراک شش‌ماهه‌ی چار کتاب بعد از شروع فعالیت 30هزار تومان خواهد بود.

    • نامحدود مانده
    • 32 حمایت شده
    10,000 تومان

    چار کتاب (مجموعه‌ای از خلاصه‌کتاب‌ها)

    حامد درخشانی

    چار کتاب قراره یه سایت و اپلیکیشن باشه پر از خلاصه کتاب‌هایی...