حمایت آزاد
دریافت ایمیل تشکر از یکی از دانش آموزان روستای خَبْر و تماس با آنها

به 10 نفر اول که مطابق با قیمت پاداش اعلام شده حمایت نمایند

  • 19 مانده
  • 1 حمایت شده
  100,000 تومان
  تماس با مردم روستای خَبْر و اطلاع از شرایط آنها

  به 10 نفر اول که بر اساس قیمت پاداش اعلام شده حمایت نمایند

   • 10 مانده
   • 0 حمایت شده
   300,000 تومان
   در اختیار قرار دادن فیلم و عکس های پروژه بازسازی مدرسه

   به 5 نفر اول که بر اساس قیمت پاداش اعلام شده حمایت نمایند

    • 3 مانده
    • 2 حمایت شده
    500,000 تومان
    ارسال کتاب

    به 5 نفر اول که بر اساس قیمت پاداش اعلام شده حمایت نمایند

     • نامحدود مانده
     • 1 حمایت شده
     1,000,000 تومان

     بازسازی و احیای دو مدرسه در روستای خَبْر

     انرژی دانا

     شرکت انرژی دانا قصد دارد با همراهی شما برای محقق شدن آرزوی د...