حمایت آزاد
حامی

حامی طرح ارزاق خواهید بود

  • نامحدود مانده
  • 35 حمایت شده
  5,000 تومان
  حامی ویژه

  حامی ویژه طرح ارزاق خواهید بود

   • نامحدود مانده
   • 35 حمایت شده
   10,000 تومان
   حامی برنزی

   گزارشی از کار برای شما به عنوان تیمی از التیام ارسال خواهد شد

    • نامحدود مانده
    • 8 حمایت شده
    25,000 تومان
    حامی نقره ای

    گزارشی از تصاویر و پخش ارزاق برای شما به عنوان عضوی از التیام ارسال خواهد شد

     • نامحدود مانده
     • 4 حمایت شده
     50,000 تومان
     حامی طلایی

     از شما برای شرکت در بسته بندی ارزاق دعوت به عمل می آید

      • نامحدود مانده
      • 2 حمایت شده
      75,000 تومان
      حامی برتر

      از شما برای شرکت در تمام مراحل طرح ارزاق دعوت به عمل می آید و به عنوان حامی برتر التیام شناخته خواهید شد

       • نامحدود مانده
       • 6 حمایت شده
       100,000 تومان

       8مین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان)

       خیریه دانشجویی التیام

       ماه برکت ز آسمان می آید...