حمایت آزاد
ارائه گزارش از روند کار خیریه

خیرین عزیز به ازای هر ده هزار تومان کمک گزارشی از روند کمک رسانی ما دریافت خواهند کرد

  • نامحدود مانده
  • 1 حمایت شده
  10,000 تومان
  اهدای یادبود

  خيرين عزیزی كه بیش از 100 هزار تومان حمایت کنند، هدیه‌ای را به عنوان يادبود از ما دريافت خواهند كردد

   • نامحدود مانده
   • 0 حمایت شده
   100,000 تومان

   تهیه مواد بهداشتی برای معلولین ضایعه نخاعی

   بهاره صلواتی

   عزیزانی که بر اثر حوادث توان حرکتی خود را از دست داده اند با...