حمایت آزاد
1 جلد کتاب

يك جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

  • 93 مانده
  • 7 حمایت شده
  48,000 تومان
  2 جلد کتاب

  دو جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

   • 79 مانده
   • 1 حمایت شده
   92,000 تومان
   3 جلد کتاب

   سه جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

    • 30 مانده
    • 0 حمایت شده
    135,000 تومان
    5 جلد کتاب

    پنج جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

     • 39 مانده
     • 1 حمایت شده
     225,000 تومان
     هدیه به یک سازمان مردم نهاد (NGO)

     هدیه 10 جلد کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار» به یک سازمان مردم نهاد (NGO) فعال در حوزه های اجتماعی و محیط زیستی (اگر موسسه خاصی را در نظر دارید می توانید معرفی کنید)

      • 10 مانده
      • 0 حمایت شده
      420,000 تومان
      10 جلد کتاب

      ده جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

       • 49 مانده
       • 1 حمایت شده
       440,000 تومان
       25 جلد کتاب

       بیست و پنج جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

        • 4 مانده
        • 0 حمایت شده
        1,075,000 تومان
        50 جلد کتاب

        *حامی نقره ای* پنجاه جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

         • 8 مانده
         • 0 حمایت شده
         2,100,000 تومان

         کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار پایدار»

         امیر راه داری

         «ارزش یک خانه چیست وقتی سیارهای برای بنا کردن بر روی آن نداش...