حمایت آزاد
1 جلد کتاب

يك جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

  • 95 مانده
  • 5 حمایت شده
  48,000 تومان
  2 جلد کتاب

  دو جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

   • 79 مانده
   • 1 حمایت شده
   92,000 تومان
   3 جلد کتاب

   سه جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

    • 30 مانده
    • 0 حمایت شده
    135,000 تومان
    5 جلد کتاب

    پنج جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

     • 39 مانده
     • 1 حمایت شده
     225,000 تومان
     هدیه به یک سازمان مردم نهاد (NGO)

     هدیه 10 جلد کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار» به یک سازمان مردم نهاد (NGO) فعال در حوزه های اجتماعی و محیط زیستی (اگر موسسه خاصی را در نظر دارید می توانید معرفی کنید)

      • 10 مانده
      • 0 حمایت شده
      420,000 تومان
      10 جلد کتاب

      ده جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

       • 50 مانده
       • 0 حمایت شده
       440,000 تومان
       25 جلد کتاب

       بیست و پنج جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

        • 4 مانده
        • 0 حمایت شده
        1,075,000 تومان
        50 جلد کتاب

        *حامی نقره ای* پنجاه جلد کتاب مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار (رنگی)

         • 8 مانده
         • 0 حمایت شده
         2,100,000 تومان
         100 جلد کتاب

         **حامی طلایی** صد جلد کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار پایدار (تمام رنگی) + صفحه اختصاصی در داخل کتاب

          • 4 مانده
          • 0 حمایت شده
          5,000,000 تومان
          200 جلد کتاب

          ***حامی پلاتین*** دویست جلد کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار پایدار (تمام رنگی) + صفحه اختصاصی در داخل کتاب + دو جلسه کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و کسب و کار پایدار

           • 4 مانده
           • 0 حمایت شده
           10,000,000 تومان

           کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار پایدار»

           امیر راه داری

           «ارزش یک خانه چیست وقتی سیارهای برای بنا کردن بر روی آن نداش...