حمایت آزاد

تامین هزینه‌های کنکور

آرمین کاظمی

مشارکت در تامین هزینه‌های کنکور دانش‌آموزان یک روستا در کرما...