حمایت آزاد
حامی سبز

  • نامحدود مانده
  • 65 حمایت شده
  10,000 تومان
  حامی برنزی

   • نامحدود مانده
   • 19 حمایت شده
   25,000 تومان
   حامی نقره‌ ای

    • نامحدود مانده
    • 9 حمایت شده
    50,000 تومان
    حامی طلایی

     • نامحدود مانده
     • 11 حمایت شده
     100,000 تومان
     حامی ویژه

      • نامحدود مانده
      • 7 حمایت شده
      500,000 تومان

      طرح ملی ارزاق

      خیریه دانشجویی التیام

      در راستای تامین سبد های غذایی ۱۷۵ خانواده‌ی نیازمند با همکار...