حمایت آزاد
حس خوب مشارکت اجتماعی :)

حس خوب مشارکت برای آبادانی ایران و بهبود معیشت دختران سیستان و بلوچستان

  • نامحدود مانده
  • 0 حمایت شده
  10,000 تومان

  مجتمع آموزشی روستای کلپورگان

  فرحناز امراللهى

  ساخت و تجهیز مدرسه و هنرستان روستای کلپورگان، شهرستان سراوان...