حمایت آزاد
گواهی مشارکت

گواهی مشارکت در فعالیت‌های گنجه پشتیبان زیست‌بوم

  • نامحدود مانده
  • 3 حمایت شده
  عضویت رایگان

  عضویت یک‌ساله‌ی رایگان در انجمن کوه‌نوردان ایران برای مشارکت بیش از ۴۰۰۰۰۰ تومان

   • نامحدود مانده
   • 0 حمایت شده
   دریافت ۳۰٪ تخفیف شرکت در سفرهای سازمان دیده‌بان کوهستان انجمن کوه‌نوردان ایران

   این پاداش برای دوستانی است که بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ تومان کمک کرده‌اند.

    • نامحدود مانده
    • 0 حمایت شده

    کمک به یک مدافع طبیعت

    عباس ثابتیان

    کسی که از منطقه‌ی حفاظت‌شده و «ذخیره‌گاه زیسکره‌ی دنا» محافظ...