حمایت آزاد
تخفیف 20 درصد

  • نامحدود مانده
  • 13 حمایت شده
  3 کتاب اجرای ناب + 1 کتاب جامعه های استارتاپی

   • نامحدود مانده
   • 4 حمایت شده
   35 درصد تخفیف

   با خرید 50 عدد کتاب از تخفیف 35 درصدی برخوردار شوید.

    • نامحدود مانده
    • 0 حمایت شده
    40 درصد تخفیف

    با خرید 100 عدد کتاب از تخفیف 40 درصدی برخوردار شوید.

     • نامحدود مانده
     • 0 حمایت شده
     تخفیف 45 درصدی

     با خرید 150 عدد کتاب از تخفیف 45 درصدی برخوردار شوید.

      • نامحدود مانده
      • 0 حمایت شده

      کتاب «اجرای ناب»

      نشریار

      این کتاب از بهترین کتاب های متدولوژی ناب است.