1395/10/17
با آرزوی موفقیت
1395/10/14
دیدن نیازها و هشیار بودن به آدم های دیگر جامعه هر اقدام کوچکی رو میتونه به شادی بزرگی مبدل کنه که ازین شادی افراد زیادی بهره می برند.
1395/10/13
ممنونم از اینکه کمکم کردین حس خوبی داشته باشم.ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار در پناه خداوندموفق وسلامت باشید.
1395/10/13
ممنونم که منو در کارخیرتون مشارکت دادید.
1395/10/12
کار بسیار شایسته ای است، امیدوارم همه سهیم باشیم.
بیشتر