1395/12/23
ان شاء الله موفق و مؤید باشید. احتمالاً به عنوان اولین خریدار، بی صبرانه منتظر به سرانجام رسیدن کمپین و فرآیند تولید و البته دریافت پکیج برای بازی هستم.