محسن مرادنژادی
نام نام خانوادگی:
محسن مرادنژادی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 3 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
2 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 3 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
3 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 3 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
4 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 4 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
5 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 4 اردیبهشت 1396 یک بازی (دشت اول) 1000+ تومان
6 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 5 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
7 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 9 اردیبهشت 1396 کد تخفیف 20 درصدی 20000+ تومان
8 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 12 اردیبهشت 1396 دو بازی سرزمین هوشمند 108000+ تومان
9 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 12 اردیبهشت 1396 دو بازی سرزمین هوشمند 108000+ تومان
10 کتاب «اجرای ناب» 16 اردیبهشت 1396 تخفیف 20 درصد 22000+ تومان
11 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 17 اردیبهشت 1396 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
12 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 17 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
13 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 17 اردیبهشت 1396 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
14 کتاب جامع فینتک 18 اردیبهشت 1396 پیش خرید یک نسخه الکترونیکی از کتاب جامع فینتک 15000+ تومان
15 کتاب جامع فینتک 18 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
16 کتاب جامع فینتک 18 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
17 کتاب جامع فینتک 19 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
18 کتاب جامع فینتک 19 اردیبهشت 1396 102+ تومان
19 کتاب جامع فینتک 19 اردیبهشت 1396 103+ تومان
20 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 19 اردیبهشت 1396 102+ تومان
21 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 19 اردیبهشت 1396 100+ تومان
22 کتاب جامع فینتک 20 اردیبهشت 1396 101+ تومان
23 کتاب جامع فینتک 20 اردیبهشت 1396 102+ تومان
24 کتاب جامع فینتک 20 اردیبهشت 1396 103+ تومان
25 کتاب جامع فینتک 20 اردیبهشت 1396 104+ تومان
26 مرمت و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای محروم 10 خرداد 1396 1000+ تومان
27 هنر سرامیک‌های دست‌ساز ایرانی 15 مرداد 1396 طرح آموزشی مقدماتی 5000+ تومان
28 کودک_مادر_امنیت 15 مرداد 1396 10000+ تومان
29 "توشه ی مهر" 21 مرداد 1396 1000+ تومان
30 "توشه ی مهر" 21 مرداد 1396 100+ تومان
31 "توشه ی مهر" 21 مرداد 1396 100+ تومان
32 یه خونه برای یه خونواده روستایی در اراک 14 شهریور 1396 1100+ تومان
33 "التیامی برای کرمانشاه" 29 آبان 1396 100+ تومان
34 چار کتاب (مجموعه‌ای از خلاصه‌کتاب‌ها) 21 آذر 1396 100+ تومان
35 ماموریت ممکن 21 آذر 1396 100+ تومان
36 چار کتاب (مجموعه‌ای از خلاصه‌کتاب‌ها) 21 آذر 1396 100+ تومان
37 کتاب بازاریابی هکر رشد 14 تیر 1397 100+ تومان
38 راه اندازی پیش دبستانی رایگان در روستا 19 آذر 1397 102+ تومان
39 یک وعده غذای گرم 2 بهمن 1397 101+ تومان