نام نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب جامع فینتک 23 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
2 کتاب جامع فینتک 23 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
3 کتاب جامع فینتک 23 اردیبهشت 1396 1000+ تومان