عبدالمجید سعادت نژاد
نام نام خانوادگی:
عبدالمجید سعادت نژاد
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب جامع فینتک 25 اردیبهشت 1396 5000+ تومان
2 کتاب فین‌‌تک 10 تیر 1396 کتاب چاپی 45000+ تومان