هدی  اسکندری
نام نام خانوادگی:
هدی اسکندری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

موبیکار: اولین دیاگ شخصی و پلتفرم هوشمندسازی خودرو

موبیکار

"یه گجت، یه موبایل و 60 ثانیه وقت" فاصله‌ی تو تا دسترسی به ت...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 مرمت و نوسازی 3 مدرسه در روستاهای محروم 8 خرداد 1396 همراهی با پروژه 20000+ تومان