جمعیت بیداری،آگاهی ورشد باور
نام نام خانوادگی:
جمعیت بیداری،آگاهی ورشد باور
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
معرفی باور «باور» موسسه‌ای خیریه و جمعیتی مردم نهاد، فرهنگی، غیر سیاسی و غیر دولتی است که بستر مناسبی را برای ایجاد بیداری، آگاهی و رشد فکری کودکان، زنان و مردان آسیب دیده و یا در معرض آسیب، فراهم کرده است. ما در جمعیت باور معتقدیم که راه ساختن جامعه‌ای بهتر، از حق انتخاب آغاز می‌شود. انتخاب ما؛ ایجاد تغییر در باورها و نگرش‌هایمان است و سپس به وجود آوردن تغییراتی در محیط پیرامون و جامعه‌ای که براى فرزندان این مرز و بوم به یادگار خواهیم گذاشت. در این راستا نیز با انتخاب یک فرد آسیب دیده براى بهبود شرایط سختی که در آن به سر می‌برد و ایجاد تحولی فکری و تصمیم به ایستادگی‌اش، بر هدف نهایی‌مان گام برداشته‌ایم.
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

کودک_مادر_امنیت

جمعیت بیداری،آگاهی ورشد باور

بعضی از مادران همیشه نمی توانند کنار فرزندانشان بمانند، مادر...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ