عادله شاهی
نام نام خانوادگی:
عادله شاهی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کمپین نوشت افزار 9 مهر 1397 50000+ تومان
2 نفسی خلاق در شهر 9 مهر 1397 10000+ تومان