محمد رحمتی
نام نام خانوادگی:
محمد رحمتی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب فین‌‌تک 22 مرداد 1396 کتاب چاپی 45000+ تومان