محمد شریفی
نام نام خانوادگی:
محمد شریفی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب فین‌‌تک 24 مرداد 1396 کتاب چاپی 45000+ تومان