محمدمهدی جهانی
نام نام خانوادگی:
محمدمهدی جهانی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

بازی گوهرنشان

محمدمهدی جهانی

گوهرنشان یه بازی فکری، دورهمی و رومیزیه. «جواهرات و سرمایه ج...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ