ایران هاروست
نام نام خانوادگی:
ایران هاروست
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
"ایران هاروست" یک استارت آپ ایرانی است که بر مبنای ایده ی "کشاورزی حمایت شونده به وسیله جامعه" فعالیت می کند. واژه ی “هاروست” از ریشه ی واژه ی پارسی “خریف” به معنی “فصل برداشت محصول” یا همان “فصل پاییز”، “فصل رسیدن میوه ها” است و در زبان انگلیسی به معنای “محصول”، “خرمن”، “هنگام درو”، “وقت خرمن”، “برکت” ، “درو کردن” و “برداشتن” است. استارت آپ "ایران هاروست" در مرکز رشد رویش (وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی) مستقر است.
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

مزرعه شهروند کشاورزی

ایران هاروست

با توجه به کمبود آب، سودجویی دلالان، کیفیت پایین محصولات کشا...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 مزرعه شهروند کشاورزی 22 شهریور 1396 20000+ تومان