بی نام
نام نام خانوادگی:
بی نام
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 مزرعه شهروند کشاورزی 22 شهریور 1396 100000+ تومان
2 مزرعه شهروند کشاورزی 22 شهریور 1396 150000+ تومان
3 مزرعه شهروند کشاورزی 25 شهریور 1396 10000+ تومان
4 مزرعه شهروند کشاورزی 2 مهر 1396 15000+ تومان