تندیس  نامی
نام نام خانوادگی:
تندیس نامی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 "التیامی برای کرمانشاه" 30 آبان 1396 10000+ تومان
2 طرح ملی ارزاق 19 اردیبهشت 1398 10000+ تومان