امید
نام نام خانوادگی:
امید
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 حمایت از اجرای عموم یک تآتر مستقل 2 خرداد 1397 111949+ تومان