محمد احمدزاده
نام نام خانوادگی:
محمد احمدزاده
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 8مین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 4 خرداد 1397 5000+ تومان
2 طرح ملی ارزاق 11 خرداد 1398 10000+ تومان
3 طرح ملی ارزاق 11 خرداد 1398 10000+ تومان