زهرا  مرادی
نام نام خانوادگی:
زهرا مرادی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 اولین دوره طرح ارمغان 6 مرداد 1397 5000+ تومان
2 اولین دوره طرح ارمغان 9 مرداد 1397 50000+ تومان
3 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 1 بهمن 1397 حامی ویژه 10000+ تومان