محمد نخعي
نام نام خانوادگی:
محمد نخعي
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب «کاش چشم‌ها همه چیز را می‌گفتند » 26 دی 1397 سه کتاب 30000+ تومان