ندا پورهاشمی
نام نام خانوادگی:
ندا پورهاشمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 27 دی 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
2 سومین دوره طرح ارمغان 10 مهر 1398 حامی سبز 10000+ تومان