فروزنده جفره ای
نام نام خانوادگی:
فروزنده جفره ای
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب «کاش چشم‌ها همه چیز را می‌گفتند » 12 بهمن 1397 یک کتاب 10000+ تومان