محمدرضا بندرچی
نام نام خانوادگی:
محمدرضا بندرچی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 طرح ملی ارزاق 22 اردیبهشت 1398 حامی برنزی 25000+ تومان
2 طرح ملی ارزاق 11 خرداد 1398 50000+ تومان
3 سومین دوره طرح ارمغان 3 مهر 1398 حامی سبز 10000+ تومان