مهدی  صفری
نام نام خانوادگی:
مهدی صفری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 درختکاری در دشت کویر 26 خرداد 1398 مشارکت در کاشت یک بوته 12000+ تومان