بهرام باستی
نام نام خانوادگی:
بهرام باستی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 درختکاری در دشت کویر 16 مرداد 1398 مشارکت در کاشت 5 بوته 75000+ تومان