فرحناز امراللهى
نام نام خانوادگی:
فرحناز امراللهى
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

مجتمع آموزشی روستای کلپورگان

فرحناز امراللهى

ساخت و تجهیز مدرسه و هنرستان روستای کلپورگان، شهرستان سراوان...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ