انجمن دوستداران کودک پویش
نام نام خانوادگی:
انجمن دوستداران کودک پویش
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

خشت و خواندن

انجمن دوستداران کودک پویش

طرح دائمی کتابخوانی در روستاهای مجاور کوره های آجرپزی جنوب ش...

راه اندازی پیش دبستانی رایگان در روستا

انجمن دوستداران کودک پویش

راه‌اندازی، تجهیز و استخدام مربی در روستای اسلام‌آباد

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ