شهرداری  قزوین
نام نام خانوادگی:
شهرداری قزوین
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 قدرت نوآوري استراتژي 25 خرداد 1395 500 جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 7200000+ تومان