بابک  اکبری
نام نام خانوادگی:
بابک اکبری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 قدرت نوآوري استراتژي 26 خرداد 1395 يك جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 15000+ تومان